RECRUITMENTXem tất cả

Tuyen dung

Ngày: 18-12-2017 03:30:27 | Lượt xem: 120

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, AMA cần tuyển dụng nhân sự có hoài bão phục vụ trong lĩnh vực Giáo dục tại vị trí sau: 1 - GIÁO VIÊN DẠY KIDS &TEENS: (Nam/Nữ)  - Tốt nghiệp Đại học Sư phạm...

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, AMA cần tuyển dụng nhân sự có hoài bão phục vụ trong lĩnh vực Giáo dục tại vị trí sau: 1 - GIÁO VIÊN DẠY KIDS &TEENS: (Nam/Nữ)  - Tốt nghiệp Đại học Sư phạm...Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, AMA cần tuyển dụng nhân sự có hoài bão phục vụ trong lĩnh vực Giáo dục tại vị trí sau: 1 - GIÁO VIÊN DẠY KIDS &TEENS: (Nam/Nữ)  - Tốt nghiệp Đại học Sư phạm...
Các khóa học khác

.
khoa hoc
.
thieu nien
.
.
.
.
#