TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ AMA HẢI PHÒNG

 AMA LẠCH TRAY: Nhà A2, Đại học Hàng hải Việt Nam - 484 Lạch Tray, Ngô Quyền 

 Tel: 02253.739.589 - 02253.739.559

 AMA HOÀNG VĂN THỤ: Số 1 Kỳ Đồng (Bên phải Nhà hát Lớn Thành phố), Hồng Bàng

 Tel: 02253.530.768 - 02253.530.769

 Email: info@amahaiphong.edu.vn

 Fanpage: facebook.com/AMAHaiPhong

Vui lòng để lại Liên hệ cho chúng tôi: 

#