* Lịch học tháng 1/2018

STT Lớp Lịch học Khai giảng
1 Luyện IELTS: Luyện đề - Test Preparation Thứ 2 - 3 - 4 17:30 - 19:30 20/01/2018
2 Luyện IELTS: Nâng cao A - Intensive A Thứ 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 17/01/2018
3 Luyện IELTS: Kỹ năng C - Foundation C Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 23/01/2018
4 Luyện IELTS: Kỹ năng B - Foundation B Thứ 2 - 4 17:30 - 19:30 22/01/2018
5 Luyện IELTS: Kỹ năng A - Foundation A Thứ 4 - 6 17:30 - 19:30 17/01/2018
6 Luyện IELTS: Căn bản B - Pre-course B Thứ 2 - 5 17:30 - 19:30 08/01/2018
7 Luyện IELTS: Căn bản A - Pre-course A Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 09/01/2018
8 TA Giao tiếp 1B Thứ 2 - 6 17:30 - 19:30 23/01/2018
9 TA Giao tiếp 1A Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 16/01/2018
10 TA Giao tiếp Cơ bản Thứ 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 18/01/2018
11 Active Learning PET 1->6 Linh động Liên tục
12 Active Learning KET 1->6 Linh động Liên tục
13 Active Learning Flyers 1->6 Linh động Liên tục
14 Active Learning Movers 1->6 Linh động Liên tục
15 Active Learning Starter 1->6 Linh động Liên tục

* Lịch học tháng 2/2018

* Lịch học tháng 3/2018

* Lịch học tháng 12/2017


Các khóa học khác

.
khoa hoc
.
thieu nien
.
.
.
.
#